Телефон за връзка:07133/3052


Документи

Общи условия

Общи условия - битови потребители
Общи условия - стопански потребители

Образци - битови потребители

Заявление за присъединяване
Декларация
Разрешение за присъединяване

Образци - стопански потребители

Заявление за присъединяване
Декларация 1
Декларация 2
Разрешение за присъединяване

Лицензи


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2018 година

01.04.2018

ОА и Т – 560,12 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »