Телефон за връзка:07133/3052


Новини

ЦЕНИ ЗА 3-ВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

01.08.2019

Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен  газ на потребители присъединени  към газопреносната... прочетете още »

Нови абонатни номера за клиенти

02.04.2019

„Правецгаз 1” АД уведоbrмява своите абонати, че поради смяна на софтуера за плащане на месечните фактури е... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2019 година

04.01.2019

а/ лева/ 1000 куб.м. природен газ Компоненти на цената Промишлени абонати ... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2018 година

01.10.2018

ОА и Т – 653,98 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 582,69 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 658,98... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2018 година

01.06.2018

ОА и Т – 606,75 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 535,46 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 611,75... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2018 година

01.04.2018

ОА и Т – 560,12 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 496,33 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 567,62... прочетете още »

Смяна на доставчик

03.03.2018

Уважаеми клиенти, „Правецгаз 1“ АД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 НЛДЕ: 1. Всеки КЛИЕНТ,... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2018 година

03.01.2018

ОА и Т – 541.50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 477.71 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 549.00... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2017 година

03.10.2017

ОА и Т – 531,50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 461,50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 539,00... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2017 година

03.07.2017

ОА и Т – 537,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 477,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 554,94... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2017 година

31.03.2017

ОА и Т – 530,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 470,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 547,99... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2017 година

31.12.2016

ОА и Т – 447,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 387,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 464,94... прочетете още »

Временно ппреустановяване подаването на природен газ

14.10.2016

На Вниманието на абонатите на „Правецгаз 1” АД Уведомяваме Ви, че поради извършване на извънредни... прочетете още »

Нови цени на „Правецгаз 1” АД - предложение

10.10.2016

„Правецгаз 1” АД уведомява своите абонати,че поради изтичане срока на утвърдените цени за продажба на... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2016 година

01.10.2016

ОА и Т – 423,89 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 363,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 451,60... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД

01.09.2016

Услуги на „Правецгаз 1” АД 1.Заверка на проект за вътрешна газова инсталация - Битови абонати - 6 лв. -... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2016 година

01.07.2016

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2016 година ОА и Т – 416,08 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2016 година

01.04.2016

ОА и Т – 449,21 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 389,21 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 472,21... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2016 година

02.01.2016

ОА и Т – 542,56 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 482,56 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 555.56... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2015 година

01.10.2015

ОА и Т –547.20лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –487,20 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 563.20... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2015 година

07.07.2015

ОА и Т – 616.26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 556,26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 627.26... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2015 година

01.04.2015

ОА и Т – 651,72 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 591,52 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 656,62... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2014 година

01.10.2014

ОА и Т – 731,43 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 671,45 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 736,52... прочетете още »

Проект на Общи условия на договорите за продажба на природен газ и на договорите за пренос на природен газ.

28.07.2014

„ПРАВЕЦГАЗ 1” АД уведомява своите клиенти, че е изготвен проект на Общи условия на договорите за продажба ... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2014 година

01.07.2014

ОА и Т – 729,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 669,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 734,57... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2014 година

06.04.2014

ОА и Т – 739,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 679,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 744,57... прочетете още »

Осигуряване на безопасна експлоатация на СПО

05.04.2014

Уважаеми абонати, Газоразпределително дружество „Правецгаз 1” АД Ви уведомява за следното: Съгласно... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2013 година

02.04.2013

ОА и Т – 757,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 697,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 762,71... прочетете още »

Периодичен преглед на СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ .

01.03.2013

„Правецгаз 1” АД - Правец Уважаеми абонати, Газоразпределително дружество „Правецгаз 1” АД Ви уведомява... прочетете още »

Плащане на сметки в Easypay и Еpay

10.01.2013

„Правецгаз1” АД уведомява своите битови абонати, че от 10.01.2013 година могат да заплащат текущите си месечни... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2013 година

04.01.2013

ОА и Т – 783,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. – 723,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Битови – 788,24... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1”АД за третото тримесечие на 2012 година

05.07.2012

- ОА и Т – 859,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; - Промишлени – 799,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; - Битови –... прочетете още »

Спиране на газоподаване поради метрологична проверка

21.06.2012

На 25 юни 2012 година ,(от 07,00 до 18,00 часа), следните абонати няма да имат газ, поради метрологична проверка на... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за 1-во тримесечие 2012 год.

03,01,2012

Битови – 899,604 лева/х.н.куб.м. ОА и Т – 890,664 лева/х.н.куб.м. Промишлени – 824,892 лева/х.н.куб.м. Цените са с... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за 2-ро тримесечие 2012 год.

02.04.2012

Битови – 994,80 лева/х.н.куб.м. ОА и Т – 985,20 лева/х.н.куб.м. Промишлени – 919,20 лева/х.н.куб.м. Цените са с включен... прочетете още »

Цени на „Правецгаз 1” АД за 4-то тримесечие 2011 год.

03,10,2011

Битови – 869,52 лева/1000 куб.м. ОА и Т – 853,62 лева/1000 куб.м. Промишлени – 790,58 лева/1000 куб.м. Цените са с включен... прочетете още »

Предложение за цени на природен газ за третото тримесечие на 2011г.

15,06,2011

„Правецгаз 1”  уведомява своите абонати, че поради изтичане срока на  утвърдените цени за... прочетете още »

Цени на природен газ за второ тримесечие на 2011г.

04,04,2011г

Нови цени на природен газ за второто тримесечие на 2011 година, приети с решение на ДКЕВР N: Ц-09/30.03.2011 година... прочетете още »

Цени на природен газ за първо тримесечие на 2011г.

04,01,2011г

На закрито заседание, състояло се на 27 декември 2010г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие... прочетете още »

“Правецгаз 1” бе обявена за най-динамично развиващата се компания

18.11.2010

Газоснабдителното дружество на Правец е на първо място в област София в престижната класация на вестник... прочетете още »

Цени на природен газ за крайни потребител, валидни от 01.10.2010 година:

01.10.2010

Правецгаз1 АД уведомява своите клиенти, че от 01.10.2010г. влизат в сила новите цени на природен газ за крайни... прочетете още »

Цени на Провецгаз 1 АД

11.07.2010

Такса за присъединяване : - битови - 480,00 лева с ДДС; - Обществено-административни и Търговски(ОА и Т) – 2580, 00... прочетете още »

Възможности за потребителите

10.07.2010

Уважаеми клиенти, С въведените правила за свободна конкуренция при участниците в енергийния пазар, на... прочетете още »