Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец Март 2021 година

11.03.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

28.64

28.64

28.64

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 4.25

 4.25

 4.25

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

42.81

50.46

53.25

 

 

Осигуряване на безопасна експлоатация на СПО

05.04.2014

Уважаеми абонати, Газоразпределително дружество...

прочетете още » всички новини »