Телефон за връзка:07133/3052


Цени на природен газ за крайни потребител, валидни от 01.10.2010 година:

01.10.2010

Правецгаз1 АД уведомява своите клиенти, че от 01.10.2010г. влизат в сила новите цени на природен газ за крайни потребители:

Промишлени - 601,85 лв./х.н.куб.м.
ОА и Т - 654,38 лв./х.н.куб.м.
Битови - 666,25 лв./х.н.куб.м.

Цените са без включен ДДС.

Цени за Първо тримесечие на 2020 година

01.02.2020

Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен ...

прочетете още » всички новини »