Телефон за връзка:07133/3052


Цени на природен газ за крайни потребител, валидни от 01.10.2010 година:

01.10.2010

Правецгаз1 АД уведомява своите клиенти, че от 01.10.2010г. влизат в сила новите цени на природен газ за крайни потребители:

Промишлени - 601,85 лв./х.н.куб.м.
ОА и Т - 654,38 лв./х.н.куб.м.
Битови - 666,25 лв./х.н.куб.м.

Цените са без включен ДДС.

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2014 година

06.04.2014

ОА и Т – 739,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »