Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

07.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

353.21

353.21

353.21

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.64

3.64

 3.64

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

366.82

374.47

377.26

 

 

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2016 година

01.04.2016

ОА и Т – 449,21 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »