Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

07.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

353.21

353.21

353.21

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.64

3.64

 3.64

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

366.82

374.47

377.26

 

 

Временно ппреустановяване подаването на природен газ

14.10.2016

На Вниманието на абонатите на „Правецгаз 1” АД...

прочетете още » всички новини »