Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

07.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

353.21

353.21

353.21

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.64

3.64

 3.64

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

366.82

374.47

377.26