Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА

07.03.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  МАРТ 2023 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

106.74

106.74

106.74

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.52

 4.52

 4.52

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

121.63

129.28

132.07