Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2018 година

03.01.2018


ОА и Т – 541.50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 477.71 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 549.00 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2018 година

01.06.2018

ОА и Т – 606,75 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »