Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2013 година

04.01.2013

ОА и Т – 783,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 723,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 788,24 лева/х.н.куб.м. без ДДС .