Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2013 година

04.01.2013

ОА и Т – 783,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 723,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 788,24 лева/х.н.куб.м. без ДДС .


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2015 година

01.04.2015

ОА и Т – 651,72 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »