Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2013 година

04.01.2013

ОА и Т – 783,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 723,14 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 788,24 лева/х.н.куб.м. без ДДС .


Цени на „Правецгаз 1” АД за 4-то тримесечие 2011 год.

03,10,2011

Битови – 869,52 лева/1000 куб.м. ОА и Т – 853,62 лева/1000...

прочетете още » всички новини »