Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2016 година

01.07.2016

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2016 година


ОА и Т – 416,08 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 358,08 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 441,08 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Цени на природен газ за второ тримесечие на 2011г.

04,04,2011г

Нови цени на природен газ за второто тримесечие на 2011...

прочетете още » всички новини »