Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2014 година

06.04.2014

ОА и Т – 739,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 679,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 744,57 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени природен газ за месец ЮЛИ 2020г.

03.07.2020

Цени природен газ за месец  ЮЛИ 2020г.   ...

прочетете още » всички новини »