Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2014 година

06.04.2014

ОА и Т – 739,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 679,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 744,57 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени за месец април 2020

01.04.2020

@page { margin: 0.98in } p { margin-bottom:...

прочетете още » всички новини »