Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2014 година

06.04.2014

ОА и Т – 739,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 679,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 744,57 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени за месец Април 2021 година

05.05.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »