Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА

06.04.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

142.59

142.59

142.59

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

156.88

164.53

167.32

 

 

 

Цени за месец април 2020

01.04.2020

@page { margin: 0.98in } p { margin-bottom:...

прочетете още » всички новини »