Телефон за връзка:07133/3052


Спиране на газоподаване поради метрологична проверка

21.06.2012

На 25 юни 2012 година ,(от 07,00 до 18,00 часа), следните абонати няма да имат газ, поради метрологична проверка на разходомерите им.


1.Пенка Борисова Димитрова блок 202,вх.А,ап.1
2.Димчо Йорданов Данов - блок 110,вх.А,ап.10
3.Нелка Илиева Петкова - блок 306,вх.Г,ап.47
4.Станислав Митков Димитров - блок 306, вх. В, ап.36
5. Здравко Георгиев Спасов - блок 208,вх.А, ап.7
6. Борислав Иванов Янков - блок 202 ,вх.В, ап.35
7. Пелко Иванов Йонов - блок 107,вх.Б,ап.22
8. Стоян Иванов Бобев - блок 109,вх.В,ап. 30
9. Марияна Ивайлова Стефанова - блок 201, вх.А,ап.6
10.Цветан Иванов Шишков - ул."Витомерица"1
11.Румен Тодоров Димитров - блок 308,вх.А,ап.8
12.Пламен Йончев Петков - блок 210 вх.Б,ап.21
13.Ангел Огнянов Иванов - блок 304 ,вх.Б,ап.30
14 Румен Илиев Гунински - блок "Р2",вх.А
15.Денка Златева Грънчарова - блок "Р3",вх.А
16.Радослав Георгиев Райков - блок 205,вх.А,ап.4
17.Марияна Андреева Григорова - блок 211,вх.Б,ап.17
18.Наталия Иванова Нешева - блок 211,вх.Б,ап.18
19.Пенка Христова Петрова - блок 104,вх.А,ап.7
20.Галя Петрова Василева - ул."Опълченска" 23
21.Иван Цветанов Пиров - блок 306,вх.А,ап.1
22.Елза Кунова Кунова - блок 206,вх.А,ап.2
23.Цани Илиев Цанев - блок 210,вх.Бап.19
24.Лидиян Василев Томов - блок 207,вх.Б,ап.27

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2013 година

02.04.2013

ОА и Т – 757,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »