Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2017 година

31.03.2017


ОА и Т – 530,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 470,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 547,99 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2017 година

03.07.2017

ОА и Т – 537,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »