Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2017 година

31.03.2017


ОА и Т – 530,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 470,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 547,99 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени на природен газ за първо тримесечие на 2011г.

04,01,2011г

На закрито заседание, състояло се на 27 декември 2010г....

прочетете още » всички новини »