Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

08.09.2023

 

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

63.35

63.35

63.35

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

78.04

85.69

88.48