Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец НОЕМВРИ2020 година

03.11.2020

Цени за месец НОЕМВРИ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

28.21

28.21

28.21

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.56

15.71

15.55

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

41.10

48.46

50.25

 

 

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2014 година

06.04.2014

ОА и Т – 739,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »