Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец НОЕМВРИ2020 година

03.11.2020

Цени за месец НОЕМВРИ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

28.21

28.21

28.21

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.56

15.71

15.55

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

41.10

48.46

50.25