Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

07.11.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

123.01

123.01

123.01

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 3.56

 3.56

 3.56

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

136.94

144.59

147.38