Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

02.11.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

93.19

93.19

93.19

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.66

 3.66

 3.66

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

106.82

114.47

117.26