Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

02.11.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

93.19

93.19

93.19

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.66

 3.66

 3.66

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

106.82

114.47

117.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности за потребителите

10.07.2010

Уважаеми клиенти, С въведените правила за свободна...

прочетете още » всички новини »