Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

13.10.2023

 

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

60.41

60.41

60.41

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

75.10

82.75

85.54

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

02.11.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »