Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА

05.01.2022

                                               Р Е Ш Е Н И Е № 02/04.01.2022г.:

 

Утвърждава, считано от 01.01.2022 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

133.41

133.41

133.41

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

147.70

155.35

158.14