Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА

05.01.2022

                                               Р Е Ш Е Н И Е № 02/04.01.2022г.:

 

Утвърждава, считано от 01.01.2022 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

133.41

133.41

133.41

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

147.70

155.35

158.14

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2017 година

31.03.2017

ОА и Т – 530,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »