Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

07.11.2023

 

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

82.12

82.12

82.12

Цена пренос ВН

 1.02

 1.02

 1.02

Цена достъп/капацитет ВН

 4.75

 4.75

 4.75

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

97.16

104.81

107.60

 

 

Цени за месец април 2020

01.04.2020

@page { margin: 0.98in } p { margin-bottom:...

прочетете още » всички новини »