Телефон за връзка:07133/3052


ЗАПОВЕД - мерки коронавирус

18.03.2020

З А П О В Е Д


№03/16.03.2020г.
На основание обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, свързани с разпространението на COVID-19 на територията на страната


Н А Р Е Ж Д А М:


1.Плащанията за консумиран природен газ да се извършват само

По банков път или касите на Изипей и Ипей.

Банковата сметка на „Правецгаз 1”АД е :
IBAN: BG89UBBS88881000034942
BIC: BGUBBSSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – ПРАВЕЦ


2.По технико-икономически въпроси се обръщайте за справка

на тел.0878620417 – Василка Йосифова, по финансови въпроси-

на тел.0878620410 – Стефка Антонова.


3.По експлоатационни въпроси на мрежата и аварийни ситуации

тел.0878620418-Стефан Панталеев и тел.0878620419-Йотко Темнялов.


Заповедта ще важи до края месец Март 2020г.

Информация за дължимите суми може да получите след регистрация в системите на Изипей и Ипей с абонатния номер на клиента, който се намира във фактурата.

Допълнителна информация на сайта на дружеството:pravecgas1.com


Изп.Директор:

/инж.Иван Минев/

Смяна на доставчик

03.03.2018

Уважаеми клиенти, „Правецгаз 1“ АД Ви уведомява,...

прочетете още » всички новини »