Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

09.01.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

179.33

179.33

179.33

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

194.02

201.67

204.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

03.12.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »