Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

09.01.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

179.33

179.33

179.33

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

194.02

201.67

204.46