Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

05.12.2023

 

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

87.50

87.50

87.50

Цена пренос ВН

 1.02

 1.02

 1.02

Цена достъп/капацитет ВН

 4.75

 4.75

 4.75

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

102.54

110.19

112.98