Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

06.10.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

233.36

233.36

233.36

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 3.56

 3.56

 3.56

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

247.29

254.94

257.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

09.12.2021

ЦЕНИ МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »