Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

06.10.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

233.36

233.36

233.36

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 3.56

 3.56

 3.56

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

247.29

254.94

257.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т У А Л Н О

03.07.2020

  „Правецгаз 1”АД издаде кредитни известия за...

прочетете още » всички новини »