Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец Август 2021 година

06.08.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

57.60

57.60

57.60

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.35

 3.35

 3.35

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

15.32

15.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

70.87

77.58

80.31

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

13.10.2023

        ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »