Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

03.05.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  МАЙ  2023 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

 77.55

 77.55

77.55

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

92.24

99.89

102.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цени за месец Юни 2021 година

09.06.2021

            ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ...

прочетете още » всички новини »