Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец Май 2021 година

31.05.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

37.71

37.71

37.71

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 4.25

 4.25

 4.25

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

51.88

59.53

62.32

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2018 година

03.01.2018

ОА и Т – 541.50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »