Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ЯНУАРИ 2021 година

04.01.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

26.93

26.93

26.93

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.57

15.74

15.59

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

39.83

47.21

49.01

 

 

Смяна на доставчик

03.03.2018

Уважаеми клиенти, „Правецгаз 1“ АД Ви уведомява,...

прочетете още » всички новини »