Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ЯНУАРИ 2021 година

04.01.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

26.93

26.93

26.93

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.57

15.74

15.59

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

39.83

47.21

49.01