Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ЯНУАРИ 2021 година

04.01.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

 

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

26.93

26.93

26.93

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.57

15.74

15.59

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

39.83

47.21

49.01

 

 

Цени за месец НОЕМВРИ2020 година

03.11.2020

Цени за месец НОЕМВРИ 2020 година ...

прочетете още » всички новини »