Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2013 година

02.04.2013


ОА и Т – 757,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 697,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 762,71 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени за месец МАЙ 2020 година

02.05.2020

Цени  за  месец  МАЙ 2020 година ...

прочетете още » всички новини »