Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2015 година

01.10.2015


ОА и Т –547.20лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. –487,20 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 563.20 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2018 година

01.06.2018

ОА и Т – 606,75 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »