Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2015 година

01.10.2015


ОА и Т –547.20лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. –487,20 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 563.20 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени на природен газ за първо тримесечие на 2011г.

04,01,2011г

На закрито заседание, състояло се на 27 декември 2010г....

прочетете още » всички новини »