Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2015 година

01.10.2015


ОА и Т –547.20лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. –487,20 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 563.20 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени за месец Юни 2021 година

09.06.2021

            ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ...

прочетете още » всички новини »