Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец МАЙ 2020 година

02.05.2020

Цени  за  месец  МАЙ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

22.35

22.35

22.35

Цена пренос ВН

 0.49

 0.49

 0.49

Цена достъп/капацитет ВН

 2.43

 2.43

 2.43

Цена разпределение наша мрежа

 8.57

15.73

15.59

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

34.16

41.53

43.34

 

 

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2014 година

01.07.2014

ОА и Т – 729,47 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »