Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец МАЙ 2020 година

02.05.2020

Цени  за  месец  МАЙ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

22.35

22.35

22.35

Цена пренос ВН

 0.49

 0.49

 0.49

Цена достъп/капацитет ВН

 2.43

 2.43

 2.43

Цена разпределение наша мрежа

 8.57

15.73

15.59

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

34.16

41.53

43.34

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

01.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »