Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец МАЙ 2020 година

02.05.2020

Цени  за  месец  МАЙ 2020 година

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

22.35

22.35

22.35

Цена пренос ВН

 0.49

 0.49

 0.49

Цена достъп/капацитет ВН

 2.43

 2.43

 2.43

Цена разпределение наша мрежа

 8.57

15.73

15.59

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

34.16

41.53

43.34