Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2014 година

01.10.2014


ОА и Т – 731,43 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Пром. – 671,45 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Битови – 736,52 лева/х.н.куб.м. без ДДС

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

03.12.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »