Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ДЕКЕМВРИ 2020 година

03.12.2020

ЦЕНИ  ЗА  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

27.70

27.70

27.70

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.56

15.72

15.57

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

40.59

47.96

49.76

 

 

Цени на „Правецгаз 1” АД за 4-то тримесечие 2011 год.

03,10,2011

Битови – 869,52 лева/1000 куб.м. ОА и Т – 853,62 лева/1000...

прочетете още » всички новини »