Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ДЕКЕМВРИ 2020 година

03.12.2020

ЦЕНИ  ЗА  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

27.70

27.70

27.70

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.56

15.72

15.57

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

40.59

47.96

49.76

 

 

Цени за месец ЯНУАРИ 2021 година

04.01.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА   ...

прочетете още » всички новини »