Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ДЕКЕМВРИ 2020 година

03.12.2020

ЦЕНИ  ЗА  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

27.70

27.70

27.70

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.56

15.72

15.57

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

40.59

47.96

49.76

 

 

Цени на природен газ за първо тримесечие на 2011г.

04,01,2011г

На закрито заседание, състояло се на 27 декември 2010г....

прочетете още » всички новини »