Телефон за връзка:07133/3052


Цени за месец ДЕКЕМВРИ 2020 година

03.12.2020

ЦЕНИ  ЗА  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

27.70

27.70

27.70

Цена пренос ВН

 0.65

 0.65

 0.65

Цена достъп/капацитет ВН

 3.36

 3.36

 3.36

Цена разпределение наша мрежа

 8.56

15.72

15.57

Цена снабдяване наша мрежа

0.32

0.53

2.48

ОБЩО цена без ДДС

40.59

47.96

49.76