Телефон за връзка:07133/3052


Проект на Общи условия на договорите за продажба на природен газ и на договорите за пренос на природен газ.

28.07.2014


„ПРАВЕЦГАЗ 1” АД уведомява своите клиенти, че е изготвен проект на Общи условия на договорите за продажба на природен газ и на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребителите в обособената територия на Община Правец.

Клиентите могат да се запознаят с проекта в офиса на Дружеството, както и на Интернет страницата на «Правецгаз 1» АД.

Предложения по проекта се приемат на адрес: град Правец, 2161, ул.”Възраждане” №1 или на телефон: 07133/3052 в срок до 25.08.2014 година.

Публичното обсъждане на проекта на Общи условия ще се проведе от 10.00 часа на 22.08.2014 година в офиса на Дружеството в град Правец, 2161, ул.”Възраждане” №1.

Тук може да се запознаете с проекта на Общи условия на „Правецгаз 1” АД

Цени за Първо тримесечие на 2020 година

01.02.2020

Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен ...

прочетете още » всички новини »