Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за 2-ро тримесечие 2012 год.

02.04.2012

Битови – 994,80 лева/х.н.куб.м.
ОА и Т – 985,20 лева/х.н.куб.м.
Промишлени – 919,20 лева/х.н.куб.м.

Цените са с включен ДДС.

Забележка: Корекционният коефициент за второто тримесечие на битовите абонати през 2012 година е 1,000.

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2023 ГОДИНА

04.08.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  АВГУСТ  2023 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »