Телефон за връзка:07133/3052


Предложение за цени на природен газ за третото тримесечие на 2011г.

15,06,2011

„Правецгаз 1”  уведомява своите абонати, че поради изтичане срока на  утвърдените цени за продажба на природен газ за видовете абонати, е внесло предложение в ДКВЕР за утвърждаване на нови цени, както следва:

 

 

В момента

Предложение

Промишлени

64,45 лева

89,21 лева

ОА и Т

116,98 лева

170,79 лева

Битови

227,32 лева

231,65 лева

 

Това е стойност за 1000 куб.м. пр.газ и е разликата между цената на „Булгаргаз” АД и „Правецгаз 1” АД.

 

Цените за присъединяване „Правецгаз 1” АД предлага да останат непроменени:

 

Промишлени  

2630,00 лева

ОА и Т

2150,00 лева

Битови

400,00 лева

 

Забележка: Цените са без ДДС.

 

Цени на природен газ за второ тримесечие на 2011г.

04,04,2011г

Нови цени на природен газ за второто тримесечие на 2011...

прочетете още » всички новини »