Телефон за връзка:07133/3052


Цени на Провецгаз 1 АД

11.07.2010

Такса за присъединяване :

- битови - 480,00 лева с ДДС;
- Обществено-административни и Търговски(ОА и Т) – 2580, 00 лева с ДДС;
- Промишлени (П) – 3156,00 лева с ДДС.


Цени от 01.07.2010 година:

- битови – 799,50 лева/1000 куб.м ;
- ОА и Т – 791,38 лева/1000 куб.м. ;
- Промишлени – 728,34 лева/1000 куб.м.

Цените са с включен ДДС.

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

01.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »