Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА

15.07.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

186.17

186.17

186.17

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.22

 4.22

 4.22

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

200.36

208.01

210.80

 

 

 

Цени за месец Септември 2021 година

06.09.2021

ЦЕНИ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »