Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА

15.07.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

186.17

186.17

186.17

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.22

 4.22

 4.22

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

200.36

208.01

210.80