Телефон за връзка:07133/3052


Възможности за потребителите

10.07.2010

Уважаеми клиенти,

С въведените правила за свободна конкуренция при участниците в енергийния пазар, на всички настоящи и потенциални потребители на природен газ в страната се предоставят равни права за избор както на доставчик, така и на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи. Всичко това, се осъществява в съответстие с редица нормативни документи, уреждащи тази материя.

Предвид гореизложеното, напомняме на всеки настоящ или потенциален потребител на природен газ на лизензионната територия на „Правецгаз 1” АД, че освен правата му, определени с договорите за доставка на природен газ, има редица гарантирани права, между които и:

1.. Право на присъединяване към преносната мрежа на газопреносното предприятие в България, чрез изграждане на пряк присъединителен газопровод;

2. Право на свободен избор на доставчик на природен газ от страната или чужбина, ползвайки мрежата, към която е присъединен;

3. Право на свободно сключване на сделки за закупуване на природен газ при свободно договорени цени с търговци и добивни предприятия на природен газ.

Надяваме се, че предоствяната в нашия сайт информация ще Ви бъде полезна при съвместните ни взаимоотношения.

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2023 ГОДИНА

04.08.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  АВГУСТ  2023 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »