Телефон за връзка:07133/3052


Възможности за потребителите

10.07.2010

Уважаеми клиенти,

С въведените правила за свободна конкуренция при участниците в енергийния пазар, на всички настоящи и потенциални потребители на природен газ в страната се предоставят равни права за избор както на доставчик, така и на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи. Всичко това, се осъществява в съответстие с редица нормативни документи, уреждащи тази материя.

Предвид гореизложеното, напомняме на всеки настоящ или потенциален потребител на природен газ на лизензионната територия на „Правецгаз 1” АД, че освен правата му, определени с договорите за доставка на природен газ, има редица гарантирани права, между които и:

1.. Право на присъединяване към преносната мрежа на газопреносното предприятие в България, чрез изграждане на пряк присъединителен газопровод;

2. Право на свободен избор на доставчик на природен газ от страната или чужбина, ползвайки мрежата, към която е присъединен;

3. Право на свободно сключване на сделки за закупуване на природен газ при свободно договорени цени с търговци и добивни предприятия на природен газ.

Надяваме се, че предоствяната в нашия сайт информация ще Ви бъде полезна при съвместните ни взаимоотношения.

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2016 година

01.07.2016

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2016...

прочетете още » всички новини »