Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2017 година

03.07.2017


ОА и Т – 537,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 477,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 554,94 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Цени на „Правецгаз 1” АД

01.09.2016

Услуги на „Правецгаз 1” АД 1.Заверка на проект за...

прочетете още » всички новини »