Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2018 година

01.06.2018


ОА и Т – 606,75 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 535,46 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 611,75 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

07.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »