Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2018 година

01.06.2018


ОА и Т – 606,75 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 535,46 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 611,75 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Нова пощенска кутия - office@pravecgas1.com

28.02.2022

Правецгаз 1 АД Ви уведомява, че считано от 01 март 2022 е...

прочетете още » всички новини »