Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2015 година

07.07.2015


ОА и Т – 616.26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Пром. – 556,26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Битови – 627.26 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Цени за месец МАЙ 2020 година

02.05.2020

Цени  за  месец  МАЙ 2020 година ...

прочетете още » всички новини »