Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2015 година

07.07.2015


ОА и Т – 616.26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Пром. – 556,26 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;

Битови – 627.26 лева/х.н.куб.м. без ДДС

А К Т У А Л Н О

03.07.2020

  „Правецгаз 1”АД издаде кредитни известия за...

прочетете още » всички новини »