Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2019 година

04.01.2019а/ лева/ 1000 куб.м. природен газ

Компоненти на цената


Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

473,67

473,67

473,67

Цена пренос ВН

4,25

4,25

4,25

Цена достъп/капацитет ВН

36,41

36,41

36,41

Цена разпределение наша мрежа

90,36

159,40

143,87

Цена снабдяване наша мрежа

3,35

5,60

26,13

ОБЩО цена без ДДС

608,04

679,33

684,33

 

б/ лева /МВтч.

Компоненти на цената


Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

44.800

44.800

44.800

Цена пренос ВН

3.444

3.444

3.444

Цена достъп/капацитет ВН

0.402

0.402

0.402

Цена разпределение наша мрежа

8.546

15.076

13.607

Цена снабдяване наша мрежа

0.317

0.530

2.471

ОБЩО цена без ДДС

57.509

64.251

64.724p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; }

Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2016 година

02.01.2016

ОА и Т – 542,56 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »