Телефон за връзка:07133/3052


Цени на природен газ за второ тримесечие на 2011г.

04,04,2011г

Нови цени на природен газ за второто тримесечие на 2011 година, приети с решение на ДКЕВР N: Ц-09/30.03.2011 година :

• ОА и Т - 649,12 лева/хил.куб.м.;
• Промиш.- 596,59 лева/хил.куб.м.;
• Битови - 662,92 лева/хил.куб.м..

Цените са без включен ДДС.

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2018 година

01.04.2018

ОА и Т – 560,12 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »