Телефон за връзка:07133/3052


Цени на природен газ за второ тримесечие на 2011г.

04,04,2011г

Нови цени на природен газ за второто тримесечие на 2011 година, приети с решение на ДКЕВР N: Ц-09/30.03.2011 година :

• ОА и Т - 649,12 лева/хил.куб.м.;
• Промиш.- 596,59 лева/хил.куб.м.;
• Битови - 662,92 лева/хил.куб.м..

Цените са без включен ДДС.

Цени за месец Април 2021 година

05.05.2021

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »