Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

05.02.2024

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

            1. лева /МВч

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

71.08

71.08

71.08

Цена пренос ВН

 1.02

 1.02

 1.02

Цена достъп/капацитет ВН

 4.75

 4.75

 4.75

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

86.12

93.77

96.56

 

Цени за месец ДЕКЕМВРИ 2020 година

03.12.2020

ЦЕНИ  ЗА  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »