Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

05.02.2023

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

            1. лева /МВч

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

71.08

71.08

71.08

Цена пренос ВН

 1.02

 1.02

 1.02

Цена достъп/капацитет ВН

 4.75

 4.75

 4.75

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

86.12

93.77

96.56

 

Нови абонатни номера за клиенти

02.04.2019

„Правецгаз 1” АД уведоbrмява своите абонати, че...

прочетете още » всички новини »