Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за 1-во тримесечие 2012 год.

03,01,2012

Битови – 899,604 лева/х.н.куб.м.
ОА и Т – 890,664 лева/х.н.куб.м.
Промишлени – 824,892 лева/х.н.куб.м.

Цените са с включен ДДС.

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2013 година

02.04.2013

ОА и Т – 757,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »