Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за 1-во тримесечие 2012 год.

03,01,2012

Битови – 899,604 лева/х.н.куб.м.
ОА и Т – 890,664 лева/х.н.куб.м.
Промишлени – 824,892 лева/х.н.куб.м.

Цените са с включен ДДС.

Цени на „Правецгаз 1” АД за третото тримесечие на 2017 година

03.07.2017

ОА и Т – 537,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »