Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2018 година

01.04.2018


ОА и Т – 560,12 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 496,33 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 567,62 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

01.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА ...

прочетете още » всички новини »