Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2023 ГОДИНА

10.07.2023

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ  ЮЛИ  2023 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

 60.58

 60.58

60.58

Цена пренос ВН

 1.10

 1.10

 1.10

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

75.27

82.92

85.71

 

Ставката по ДДС се връща на 20% съгласно ЗДДС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цени за месец април 2020

01.04.2020

@page { margin: 0.98in } p { margin-bottom:...

прочетете още » всички новини »