Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА

07.02.2022

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         
         
         

ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

109.88

109.88

109.88

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

124.17

131.82

134.61

 

 

Цени на „Правецгаз 1” АД

01.09.2016

Услуги на „Правецгаз 1” АД 1.Заверка на проект за...

прочетете още » всички новини »