Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА

07.02.2022

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         
         
         

ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

109.88

109.88

109.88

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.32

 4.32

 4.32

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

124.17

131.82

134.61

 

 

Цени на Провецгаз 1 АД

11.07.2010

Такса за присъединяване : - битови - 480,00 лева с...

прочетете още » всички новини »