Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2017 година

03.10.2017


ОА и Т – 531,50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 461,50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 539,00 лева/х.н.куб.м. без ДДС

Осигуряване на безопасна експлоатация на СПО

05.04.2014

Уважаеми абонати, Газоразпределително дружество...

прочетете още » всички новини »